Security oplossingen

Security


Dionar is gespecialiseerd in diverse security oplossingen.

Security oplossingen

Dionar heeft verschillende security oplossingen zoals:

  • Anti-virus & Anti-Malware
  • Anti-ransomware
  • Firewalls / UTM devices
  • Encryptie
  • Two-factor authenticatie
  • Anti-DDoS oplossingen

Fysieke beveiliging

Naast ICT beveiliging heeft Dionar ook partners die gespecialiseerd zijn in Fysieke beveiliging. Voorbeelden zijn:

  • IP-Camerabeveiliging
  • Brand- en sluitingsronde
  • Elektronische Beveiliging
  • Permanente bezetting

Cyber Security

Dionar heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ICT en heeft zich vanwege bepaalde klanten al vroeg gespecialiseerd op het gebied van Cyber Security. Zodoende hebben we een dienst ontwikkeld waarbij we specialistische software in uw netwerk laten draaien. Deze software houdt continu uw netwerk in de gaten op kwetsbaarheden en wordt periodiek de rapportage met u besproken.

Security Scan

Dionar heeft 3 verschillende Security Scans ontwikkeld:

Gratis Security Scan aan de hand van uw IP adres. Google op ‘wat is mijn IP’ en vul de uitkomst in samen met uw contactgegevens in een e-mail naar [email protected]. Vervolgens zal een engineer een externe scan uitvoeren en wordt er contact met u opgenomen door een accountmanager voor het maken van een afspraak om de scan te bepreken.

Basis Scan waarbij vanuit uw locatie door een engineer éénmalig een scan wordt uitgevoerd op het netwerk. Vervolgens wordt er een rapport opgesteld met aanbevelingen voor verbetering* en wordt dit rapport bij u op locatie besproken met de engineer.

*Alle verbeterpunten kunnen door Dionar worden opgepakt indien gewenst.

Uitgebreide scan waarbij er voor een bepaalde periode specialistische software in uw netwerk wordt gedraaid. Vervolgens wordt er een rapport opgesteld met aanbevelingen voor verbetering* en wordt dit rapport bij u op locatie besproken met de engineer.

*Alle verbeterpunten kunnen door Dionar worden opgepakt indien gewenst.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Er wordt veel geschreven over de AVG ook wel General Data Protection Regulation genoemd en u kunt er veel tips over vinden, maar waar moet u nou beginnen? Geen nood. Dionar heeft een dienst ontwikkeld waarbij alle aspecten die met de wet te maken hebben, worden aangepakt. Samen met een AVG expert gaan we bepalen wat het beste beleid is voor uw bedrijf en welke ICT middelen er voor nodig zijn. Uiteindelijk laten we specialistische software continu draaien in uw netwerk om kwetsbaarheden te detecteren. Zodoende bent u altijd compliant met de wet.

Meer weten? Neem contact op met één van de accountmanagers van Dionar of stuur een e-mail naar [email protected].