Fight Cybercrime

Cybercrime Event Peter R. de Vries

Op 1 september jongstleden heeft de Rabobank in samenwerking met Interpolis het Cybercrime Event gehouden in de studio’s van Aalsmeer. Als hoofdspreker was Peter R. de Vries te gast samen met een aantal experts op het gebied van cybercrime en werd er een tafelgesprek opgevoerd.

Vanwege ons lidmaatschap van Ondernemend Hoofddorp had Dionar kaarten gekregen om dit zeer interessante event bij te wonen.

Tijdens het tafelgesprek werden de 5 gevaarlijkste bedreigingen besproken.

Phising

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij de oplichter het slachtoffer naar een valse webpagina lokt. Deze vorm van internetfraude vindt meestal plaats via e-mail en heeft als doel het verkrijgen van persoonlijke (bank)gegevens.

Malware

Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software. Het is vaak ontworpen met een crimineel doel. Malware is de verzamelnaam van virussen, trojaanse paarden, rootkits, spyware, dialers, botnets, mailicious websites, tracking cookies, etc. Het stamt van het Engelse ‘malicious software’ af.

Ransomware

Ransomware is een chantagemethode op internet door middel van malware. Letterlijk vertaald betekent ‘ransom’ losgeld. Ransomware is een programma dat een computer (of gegevens die erop staan) blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te `bevrijden`.

DDoS attacks

Een distributed-denial-of-service-aanval (DDoS-aanval) treedt op wanneer meerdere systemen via meerdere webservers een overvloed van de bandbreedte opvragen van een ander systeem, waardoor de server de aanvragen niet meer kan verwerken. Bij DDoS-aanvallen maakt men vaak gebruik van botnetwerken.

Social Engineering

Social engineering of social hacking is een techniek waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen tracht te ondernemen. Dit door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken. De aanval is gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker dichter bij het aan te vallen object kan komen.

Er kwam duidelijk  naar voren dat dit de top 5 van de cyber bedreigingen zijn op dit moment. Bijna iedereen in de zaal is weleens in aanraking gekomen met deze bedreigingen met alle gevolgen vandien.

Ook werd het meldpunt voor datalekken besproken, een onderwerp wat we al eens aangehaald hebben in onze nieuwsbrief van december 2015 (http://dionar.nl/nieuws). Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Meer hierover is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken

Dionar Security Scan

U kunt door Dionar een Security Scan uit laten voeren indien computers belangrijk zijn in de bedrijfsvoering. Tijdens een gesprek met één van onze System Engineers wordt er gekeken naar welke risico’s specifiek voor uw bedrijfssituatie gelden en de Engineer zal het netwerk doorlichten op alle mogelijke risico’s. Na deze scan ontvangt u een uitgebreid rapport wat samen met u besproken wordt.

Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met Vincent Simmer (Account Manager) van Dionar, uw ICT Service Partner.

simmer@dionar.nl / 06-43393606